top of page

„Segítség! Munkanélküli lettem!”

Frissítve: 2020. nov. 18.

A vírus megjelenése óta sokan veszítették el az állásukat. Gyárak álltak le, vállalkozások kerültek nehéz helyzetbe, a szolgáltatást nyújtó helyek lerövidítették nyitva-tartásukat, vagy bezárni kényszerültek. Ezek következtében, még a cégek által átgondolt megtartási lehetőségek ellenére is több munkavállaló veszítette el munkáját.

Rövid tájékoztatónkban bemutatjuk az általános tudnivalókat és a legfontosabb teendőket, hogy ki jogosult álláskeresési járadékra, hová/kihez kell fordulnia.

Ha elvesztetted az állásodat, a legfontosabb, hogy szinte azonnal álláskeresőként regisztráld magad a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Rendszerébe. Ez az első lépés ahhoz, hogy jogosulttá válhass az álláskeresési járadékra (korábbi nevén munkanélküli segélyre).

Ki kaphat álláskeresési járadékot?

­- az álláskereső


Ki minősül álláskeresőnek?

Álláskereső az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint megváltozott munkaképességű személyek ellátásban nem részesül, és az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és elhelyezkedése érdekében az illetékes járási hivatallal együttműködik, és akit az illetékes járási hivatal álláskeresőként nyilvántart.)

­

▶️ az álláskeresővé válást megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel (azaz ledolgozott munkanappal) rendelkezik, és

▶️ kereső tevékenységet nem folytat, tehát munkaviszonyban (egyszerűsített foglalkoztatásnak minősülő jogviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével) nem áll, és

▶️ vállalkozói tevékenységet sem folytat, és

▶️ munkát akar vállalni, és önálló álláskeresése eddig sikertelen volt, és

▶️ számára az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztálya sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

Meddig, és mennyi járadékot kaphatok?


Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama minimum 36 nap, de legfeljebb 90 nap.


Az álláskeresési járadékra jogosultság időtartama attól függ, hogy az igénylő hány napig dolgozott az igénylést megelőzően: 10 nap jogosultsági idő = 1 nap ellátással.

A járadék összege a kérelem benyújtását megelőző 4 naptári negyedév bruttó átlagkeresetének 60%-a, amely nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegénél (minimálbérnél) Ha a járadék számításánál figyelembe vett összeg nem éri el minimálbért, akkor a járadék számításának alapja a fentiek szerint számított összeg 60%-a.


A járadék összege a korábbi bruttó béred 60 százaléka, de maximuma a minimálbér, ami bruttó 161.000 forint. A folyósítás minimum 36 napig, de legfeljebb 90 napig tart.


Jelenlegi maximum tehát: bruttó 161.000 Ft/hó, napi 5.366,66 Ft.


Adókedvezmény hiányában az ellátást 25 % levonás terheli, így a maximum nettó ellátás: 120.750 Ft/hó.

Hol kell regisztrálni?


Álláskeresési járadékot az a – lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnál kell/lehet igényelni, de ebben a rendkívüli helyzetben


A kérelem benyújtását elektronikus úton javasoljuk:


­▶️ E-mail: (elektronikus levél) formájában (a beazonosításhoz szükséges személyes adatok megadásával: viselt és születési név, születési hely és idő, édesanyja neve, lakcím, TAJ szám, adószám);

­▶️ amennyiben rendelkezel ügyfélkapuval, a közigazgatási beadványok általános benyújtására szolgáló hitelesített üzenetküldő alkalmazás, az ún. E-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu/level/uj) segítségével (címzett: az illetékes járási/fővárosi kerületi hivatal), kérelméhez mellékelheti a szükséges dokumentumokat is (pdf, word, excel formátumban, vagy akár telefonnal készített képen);

­▶️ ügyfélkapu nélkül – a TAJ szám és a születési dátum megadását követően – a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján (https://eugyintezes.munka.hu/).


Az elektronikus regisztrációt követően e-mailben érkezik egy adatcsomag, melyet ki kell tölteni és ügyfélkapun keresztül kell visszaküldeni, így ekkor sem kell személyesen megjelenni az illetékes Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (régi nevén; munkaügyi központban).

Elektronikus úton az alábbi ügyek is intézhetőek:


▶️ álláskeresési járadék iránti kérelem benyújtási szándékának jelzése,

▶️ nyugdíj előtti álláskeresési segély (NYES) iránti kérelem benyújtási szándékának jelzése,

▶️ nyilvántartásba vételi kérelem benyújtási szándékának jelzése,

▶️ a jogosultságot érintő lényeges körülményekben bekövetkezett változás bejelentése

▶️ jelentkezési kötelezettség teljesítése.

Amennyiben elektronikus ügyintézésre nincs mód, a kitöltött kérelmeket és az iratmellékleteket a lakóhely/tartózkodási hely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályának ügyfélvárójában kihelyezett gyűjtődobozba is be lehet dobni, illetve postai úton is be lehet küldeni.

Milyen dokumentumokat érdemes előkészíteni?


Az otthoni ügyintézésnél az alábbi dokumentumok jók, ha kéznél vannak. Elképzelhető, hogy beszkennelve kell őket továbbítani, ha nincs a közelben erre alkalmas eszköz, akkor mobillal lefényképezve, vagy szkenner alkalmazásokat használva is el lehet ezeket küldeni.

▶️ Érvényes személyazonosító igazolvány (útlevél, jogosítvány)

▶️ Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

▶️ TAJ kártya ▶️ Adó igazolvány ▶️ Iskolai, illetve szakképzettséget igazoló okirat/ok.


A szakképzettséget igazoló iratok jól jöhetnek az álláskeresésnél is!

Milyen esetekben vonhatják vissza az álláskeresési járadékot?


­ ▶️ ha az álláskereső állást talál

­ ▶️ ha az álláskereső ezt kéri

­ ▶️ ha megváltozott munkaképességűek ellátására válik jogosulttá

­ ▶️ ha nappali tagozaton kezd tanulni

­ ▶️ ha kimerült a folyósítási idő

­ ▶️ ha olyan képzési lehetőséget fogad el, amelynek során a minimálbér összegét elérő

▶️ rendszeres támogatásban részesül

­ ▶️ ha az álláskereső meghal

Amennyiben kérdésed van, hívd a 1818-as zöld számon a

Kormányzati Ügyfélvonalat!

1 447 megtekintés0 hozzászólás

Комментарии


bottom of page